Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2009

Οιτη, Βαρδουσια, Γκιωνα

Το Πολιτιστικό Κέντρο Στρώμης σας ενημερώνει ότι,
αφού έλαβε γνώση των προθέσεων της εταιρείας «ΕΛΜΙΝ Α.Ε.» να προβεί σε περίπου 600 γεωτρήσεις σε βάθος άνω των 100 μέτρων, εντός των ορίων των Τοπικών Διαμερισμάτων Πανουργιάς και Στρόμης για την έρευνα ύπαρξης βωξιτικών κοιτασμάτων,
θα καταθέσει το επισυναπτόμενο κείμενο στο Τμήμα Πολεοδομίας Γραφείο Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκηση Φωκίδας, στο οποίο περιγράφονται οι λόγοι των αντιρρήσεων μας για τις μεταλλευτικές δραστηριότητες της εταιρείας στην περιοχή καθώς και απόψεις για τη προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη στη Φωκίδα.

Οι αποδέκτες του παρόντος υπομνήματος, παρακαλούνται να μας ενημερώσουν για τις δικές τους ενέργειες.

Επισυνάπτουμε επίσης φυλλάδιο που εκδόθηκε από το Πολιτιστικό Κέντρο Στρώμης το έτος 2006, στα πλαίσια των εκδηλώσεων μας «το Νερό Πηγή Ζωής», στο οποίο περιγράφονται η δράσεις μας αναφορικά με την προστασία του Περιβάλλοντος και των Υδάτων στη Λεκάνη Απορροής του Μόρνου, που αποκτούν πλέον ιδιαίτερη σημασία μετά τη γνωστοποίηση των προθέσεων της εταιρείας «ΕΛΜΙΝ Α.Ε.».


Πολιτιστικό Κέντρο Στρώμης

Δήμου Καλλιέων Ν.Α. Φωκίδας

Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας:
(Αρ. Απ. 17/ΕΜ15/2002)

Έδρα: Στρόμη – Φωκίδας
Διεύθυνση Επικοινωνίας - Διοφάντου 4, 11635, Αθήνα

Τηλ.: 6932 897934, 210 7019541
6944358824,6972839693
Fax: 210 7271897
Email: petsotas@mfa.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ποσο μαλακες ειμαστε τελικα?